Chrzest

Opublikowano: czwartek, 10, październik 2013 08:39
Odsłony: 18770

Sakrament chrztu dzieci udzielany jest w parafii obecnego zamieszkania rodziców. (W naszym kościele: w czasie Mszy świętej w drugą Niedzielę o godz. 12.30 i w czwartą niedzielę miesiąca o godz. 15.00).

Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Należy przedstawić akt urodzenia z USC oraz dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania).

RODZICAMI CHRZESTNYMI MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE PRAKTYKUJĄCY KATOLICY:
- wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
- którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie),
- którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim).

W związku z powyższym, chrzestni przedkładają zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią).

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej, która odbywa się w naszym Domu Katechetycznym (w piątek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19.15).

Msze święte w intencji rocznych dzieci odprawiane są w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12.30.