Małżeństwo

Opublikowano: czwartek, 10, październik 2013 08:41
Odsłony: 12643

Formalności przedślubne załatwia się w parafii miejsca zamieszkania narzeczonych (w naszej parafii: w czwartki, w godz. 19.00-20.00).

Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na trzy miesiące przed terminem ślubu.

NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

- metrykę chrztu świętego (nie starszą niż 6 miesięcy!);

- zaświadczenia z USC stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa (dotyczy to małżeństw tzw. "konkordatowych" czyli zawieranych tylko w kościele ze skutkami cywilnymi);

- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej (np. świadectwo maturalne z oceną z religii);

- zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej.

Jeżeli nowożeńcy nie posiadają świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły ponadpodstawowej, zobowiązani są do wzięcia udziału w Katechumenacie Przedmałżeńskim (10 spotkań), który odbywa się w naszym Domu Katechetycznym (w poniedziałki, o godz. 19.00 - prosimy upewnić się kiedy rozpoczyna się nowy kurs!).

Więcej informacji na temat przygotowania do sakramentu Małżeństwa znajdziemy na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Opolskiej (www.dr.opole.pl/).