Orędzie

Przeczytaj Orędzie Papieża Franciszka do młodych na XXXI Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016

«Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5,7)

Drodzy młodzi,
doszliśmy do ostatniego etapu naszego pielgrzymowania do Krakowa, gdzie w lipcu przyszłego roku będziemy wspólnie świętowali XXXI Światowy Dzień Młodzieży. Podczas naszej długiej i wymagającej drogi, prowadzą nas słowa Jezusa, pochodzące z Kazania na Górze. Rozpoczęliśmy ją w 2014 roku, rozważając wspólnie pierwsze błogosławieństwo: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3). Temat wybrany na rok 2015, to: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). W roku, który jest przed nami, pragniemy zainspirować się słowami: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Przeczytaj całe Orędzie.

Papież Franciszek kieruje orędzie na ŚDM. To jest jego słowo na ten czas – na czas – przygotowań do festiwalu młodych warto go przeczytać. Zobaczmy jak to orędzie odebrali młodzi:

Katarzyna
W Orędziu Ojca Świętego na XXXI ŚDM znajduję trzy szczególnie ważne dla siebie punkty. Po pierwsze, wyjaśnienie celu i znaczenia Roku Świętego Miłosierdzia i ŚDM 2016 jako wydarzenia, które wpisuje się w Rok Święty. Po drugie, obraz Bożego Miłosierdzia, które „jest bardzo konkretne” i którego każdy może osobiście doświadczyć. A po trzecie, konkretne wskazówki Franciszka, jak być narzędziem Bożego Miłosierdzia.
Orędzie poruszyło mnie przede wszystkim pięknym obrazem Boga, którego „radością jest przebaczanie” – Ojca, który zawsze na nas czeka, szuka nas i, pomimo wszystkich naszych upadków, wciąż nam ufa. Ale bardzo ważną częścią tekstu były też dla mnie praktyczne rady Franciszka, jak zacząć żyć Bożym Miłosierdziem. Przykład bł. Pier Giorgia Frassatiego i konkretna propozycja Ojca Świętego, by w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2016 r. realizować kolejne uczynki miłosierne względem ciała i względem duszy, są dla mnie, jako osoby odpowiedzialnej za przygotowania do ŚDM w mojej parafii, bardzo istotną wskazówką na ostatnie miesiące, które dzielą nas od wielkiego spotkania młodych w Krakowie. Orędzie Franciszka mocno zmotywowało mnie do dalszej pracy i sprawiło, że niecierpliwie oczekuję na ŚDM 2016, które Ojciec Święty nazwał „Jubileuszem Młodych w wymiarze światowym” i ważnym wydarzeniem Roku Świętego Miłosierdzia.

Paulina
Po przeczytaniu orędzia na XXXI Światowy Dzień Młodzieży w Krakowie szczególną uwagę zwróciłam na to, jak w znaczący sposób papież zachęca, by słowa, które do nas kieruje nie były odbierane jako hasła, ale stały się konkretną misją, którą otrzymujemy. Realizacja hasła zbliżających się ŚDM: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" to zadanie, które nie jest tylko wezwaniem do okazywania miłosierdzia, ale także wielką obietnicą otrzymania wielu łask, gdyż Bóg w każdej sytuacji naszego życia okazuje nam swoje miłosierdzie. Papież Franciszek w swym orędziu zaznacza wielką miłość Ojca, który zawsze, z cierpliwością i otwartymi ramionami na nas czeka, wystarczy tylko chcieć do niego wrócić! Przywołuje przykłady ze swojego życia, które nie są przypadkowe - uczą, że świat jest przepełniony Bożym miłosierdziem, a naszym zadaniem jest to dostrzec. Daje także wiele praktycznych wskazówek jak należy wcielać miłosierdzie w swoje życie i nawołuje, by nie tylko przypomnieć sobie uczynki miłosierdzia, ale by powoli i starannie je realizować.

Dobromiła, liderka ŚDM Pawlikowice:
Papież Franciszek uzmysławia nam jak ważnym wydarzeniem jest Rok Jubileuszowy. Już od czasów biblijnych jest to wyjątkowy czas ,,pojednania dla wszystkich” - odbudowy relacji z Bogiem i bliźnim oraz umocnienia wiary. Rok Święty Miłosierdzia to czas, aby na nowo odkryć, że mamy być ,,znakiem i narzędziem miłosiernego Ojca”.
Papież przypomina także, że każdy z nas jest powołany, aby osobiście doświadczyć Miłosierdzia Bożego. ,,W miłosierdziu zawsze zawarte jest przebaczenie”. Miłosierny Ojciec zawsze przebacza Swojemu skruszonemu dziecku, cierpliwie czeka, aż do Niego powróci, uzdrawia i daje siłę. Poprzez miłosierdzie Bóg objawia Swą miłość jako uczucie głębokie i bezwarunkowe, którego największy dowód okazał umierając na krzyżu za nasze grzechy.
Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Przesłanie Bożego Miłosierdzia jest nie tylko darem, ale też zobowiązaniem. Jak pisze Papież ,,jest sprawdzianem autentyczności naszej postawy jako uczniów Jezusa, naszej wiarygodności jako chrześcijan we współczesnym świecie”. Mamy więc za zadanie poprzez konkretne uczynki względem bliźnich szerzyć Boże Miłosierdzie. Przede wszystkim poprzez przebaczenie krzywd, urazów i niesprawiedliwości, których doświadczyliśmy od innych. Odpowiedzmy na apel Papieża, wybierzmy co miesiąc jeden uczynek miłosierny względem ciała i duszy i zrealizujmy go. Doświadczmy w pełni łaski Miłosierdzia Bożego.

Łukasz
Najistotniejszym dla mnie fragmentem orędzia jest zaproszenie, w którym papież Franciszek wzywa do praktycznego odkrywania uczynków miłosierdzia wglądem ciała i względem duszy, do bycia człowiekiem miłosiernym, miedzy innymi przez postępowania zgodnie z tymi czternastoma zasadami.
Słowo "miłosierdzie" rzadko kojarzy się ze sposobem bycia ludzi. Jest wiele innych słów, których chętniej i swobodniej używamy opisując pozytywne ludzkie zachowania - dobre, szlachetne, heroiczne, itp. "Miłosierdzie" rezerwujemy najczęściej do opisu cech Boga. Podczas gdy "miłosierdzie boskie" wydaje się czymś oczywistym, "miłosierdzie ludzkie" nie brzmi już tak naturalnie. Przynajmniej dla mnie. Dlatego cieszę się, że Franciszek zwraca na to uwagę, bo przecież tak być nie powinno. Możemy być miłosierni. Z pewnością nie jest to łatwe. Już teraz, gdy próbuję sobie wyobrazić, jak mógłbym realizować prośbę papieża, czuję, że będę musiał się włożyć w to wiele wysiłku, że będzie to wymagało dokonywania trudnych wyborów. Ale o to chyba też Franciszkowi chodzi.

Katarzyna
W orędziu na ŚDM Kraków 2016 Papież Franciszek kieruje do nas słowo, radę i wyznacza konkretny program przygotowań do przyszłorocznego wydarzenia. Moją uwagę zwróciła propozycja Ojca Świętego na ostatnie siedem miesięcy przygotowań do ŚDM, w której papież przypomina, że "więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu" (Dz. 20, 35). Propozycja ta jest kierowana do każdego indywidualnie, ale jednocześnie inspiruje mnie do realizacji uczynków miłosierdzia razem z innymi, którzy chcą dobrze przygotować się do święta młodych w Krakowie. Można to osiągnąć poprzez zachęcenie rówieśników do wspólnego czynienia dobrych uczynków w środowisku, w którym żyjemy.
Moim zdaniem ujmujące jest również świadectwo Ojca Świętego, dotyczące spowiedzi. Myślę, że zachęci to nas – młodych do spotkania z Jezusem Chrystusem w sakramencie pokuty. Papież dał nam konkretne narzędzia do dobrego przygotowania się na spotkanie z młodzieżą z całego świata oraz z najważniejszym gościem – Jezusem Chrystusem, "w którym zawsze odnajdziemy bezwarunkową miłość, która uznaje nasze życie za dobro i zawsze daje nam możliwość rozpoczęcia na nowo".

Menu duchowe

bibliabrewiarzminutacytatswieci

kancelaria

msze

spowiedz

Kancelaria czynna
Poniedziałek 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Wtorek 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Środa 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Msze św. w niedziele:
18.30 (sobotni wieczór),
w niedzielę: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30, 15.00, 18.30, Nieszpory 17.45

W tygodniu:
6.45, 7.30 (pogrzebowa), 8.00, 18.30

Sakrament Pokuty
Codziennie podczas Mszy św.
W sobotę od godz. 17.00 do 18.30
W niedzielę 15 minut przed Mszą św. dla tych, którzy nie mogli skorzystać z tego sakramentu w tygodniu.

Protokoły przedślubne
spisywane są w czwartki w godz. 19.00-20.00