Bierzmowanie

Opublikowano: czwartek, 10, październik 2013 09:45
Odsłony: 27812

W naszej diecezji obowiązuje Instrukcja Biskupa Opolskiego o przygotowaniu do bierzmowania.

Ksiądz Biskup w Instrukcji podkreśla, że „miejscem właściwym przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest parafia do której kandydat przynależy”. Według instrukcji termin bierzmowania zostanie przesunięty na okres wielkanocny (czas przygotowania na Zesłanie Ducha Świętego).

O miejscu bierzmowania nie powinna decydować przynależność do danej szkoły. Wobec przesunięcia terminu, w praktyce, dana klasa niedługo po bierzmowaniu przestanie istnieć. Stąd jednym z celów przygotowań jest umiejscowienie kandydata we własnej parafii. Instrukcja daje możliwość prowadzenia „Dzienniczka kandydatów”. To już znana młodzieży praktyka.

W związku z usunięciem gimnazjów i powrotem do 8-klasowej szkoły podstawowej, przygotowanie do bierzmowania ma docelowo obejmować klasy VI, VII i VIII szkoły podstawowej. W tym roku szkolnym, przygotowanie będzie obejmowały klasy: VI i VII (pierwszy rok przygotowań), II gimnazjum (drugi rok przygotowań), III gimnazjum (trzeci rok przygotowań).

Ponadto Instrukcja zachęca, aby imię z bierzmowania nawiązywało do imienia chrzcielnego (chyba, że to jest wyraźnie niechrześcijańskie), zaś jako świadka preferuje rodzica chrzestnego.

Spotkania do bierzmowania w roku szkolnym 2018/2019 będą się odbywały:

kl. VI szkoły podstawowej:

kl. VII i VIII: raz w miesiącu w poniedziałek, wtorek, środę lub czwartek o 17:00

kl. III gim: