Ochrona danych

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, które dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Żywy Różaniec

„Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was, młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia. Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany”.
(z Listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae)

Ojciec Święty nazywał Różaniec modlitwą na nasze trudne czasy. Apelował, byśmy właśnie na Różańcu modlili się o pokój i Boże błogosławieństwo dla świata.
O tym, że Różaniec jest potężną bronią, przypomina Matka Boża podczas każdego objawienia: Lourdes, Fatima, Gietrzwałd... W orędziu Maryi skierowanym do ludzkości jak echo powtarzają się słowa: „Odmawiajcie Różaniec!”. Różaniec jest modlitwą dla tych, którzy chcą iść do Boga drogą Maryi.

W naszej Parafii jest 13 Kół Żywego Różańca ( każda róża liczy 20 osób). Każda z osób odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 7.40 odprawiane jest nabożeństwo różańcowe i dokonywana jest wymiana tajemnic różańcowych. Również o godz. 800 uczestniczymy we Mszy św. w intencji Członków Żywego Różańca. Przez okres całego roku (oprócz niedziel) o godz. 8.30 odmawiany jest różaniec, który prowadzi Wspólnota Żywego Różańca.
Opiekunem Wspólnoty jest Ks. Tomasz Cymbalista.

Obowiązki członków Żywego Różańca
1. Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św .Dominika.
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Uwaga: Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie w dniu:
1. przyjęcia do Żywego Różańca;
2. Narodzenia Pana Jezusa;
3. Zmartwychwstania Pańskiego;
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie;
5. Wniebowzięcia Matki Bożej;
6. Królowej Różańca świętego:
7. Niepokalanego Poczęcia Maryi;
8. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego).
Odpusty te można uzyskać pod zwykłymi warunkami.

ŻYWY RÓŻANIEC oznacza:
• Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii,
• Życie wiarą, nadzieją i miłością: należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy- wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga , a w Bogu i dla Boga – ludzi.
Zelator - Zofia Karpińska

Wspólnota Żywego Różańca:

• Czcijmy Maryję przez uczestnictwo w każdą pierwszą niedzielę m-ca:
• W Nabożeństwie z wymianą tajemnic o godz. 7.40
• We Mszy św. w intencji członków Żywego Różańca o godz. 8.00
• Odmawiając modlitwę różańcową od poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz.830 a w szczególności:

Poniedziałek -Róża Nr 4,12
Wtorek -Róża Nr 1,2,5
Środa -Róża Nr 9,16
Czwartek -Róża Nr 6,13
Piątek -Róża Nr 8,10
Sobota -Róża Nr 3,15

Menu duchowe

bibliabrewiarzminutacytatswieci

Galeria zdjęć

Pasterka 2012

kancelaria

msze

spowiedz

Kancelaria czynna
Poniedziałek 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Wtorek 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Środa 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Msze św. w niedziele:
18.30 (sobotni wieczór),
w niedzielę: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30, 15.00, 18.30, Nieszpory 17.45

W tygodniu:
6.45, 7.30 (pogrzebowa), 8.00, 18.30

Sakrament Pokuty
Codziennie podczas Mszy św.
W sobotę od godz. 17.00 do 18.30
W niedzielę 15 minut przed Mszą św. dla tych, którzy nie mogli skorzystać z tego sakramentu w tygodniu.

Protokoły przedślubne
spisywane są w czwartki w godz. 19.00-20.00