Ochrona danych

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, które dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Bractwo Szkaplerzne

Na przełomie roku 2003/2004 odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Bractwa Szkaplerznego w naszej Parafii. Opiekę duchową nad powstającą grupą modlitewną przejął Ks. Aleksander Janecki. W marcu 2004r. po jego odejściu Ks. Proboszcz Rudolf Świerc, od września 2004r. Ks. Wojciech Czekała, a od września 2008r. przewodzi Ks. Jacek Olewicz. Bractwo liczy ponad 70 członków.

Co miesiąc w drugą niedzielę o godz. 16-tej odbywają się konferencje formacyjne. Poprzez nie pragniemy przybliżać duchowość karmelitańską, przygotować do modlitwy wewnętrznej, rozważać życie Najświętszej Maryi Panny i naśladować jej cnoty. Oprócz konferencji prowadzonej przez kapłana, wielu członków Bractwa dzieli się swoimi wiadomościami i żywo uczestniczy w dyskusji. Każdy z członków Bractwa otrzymuje materiały opracowane przez Sekretariat Rodziny Szkaplerznej przy Sanktuarium w Czernej.

Czcimy świętych Karmelu przez uczestnictwo w mszach św. jak również poznając głębiej ich życie i duchowość karmelitańską. Odmawiamy nowenny do Świętych Karmelu i do Matki Bożej Szkaplerznej. Uczestniczymy w Ogólnopolskich Spotkaniach Rodziny Szkaplerznej w Czernej. Celem głównym naszego ziemskiego pielgrzymowania jest życie święte dla Boga.

To przykazanie zostawił Chrystus, gdy zachęcał: "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5, 48).

Matka Boża, która przewodzi naszej wspólnocie, uczy nas jak naśladować jej cnoty i iść drogą Jej Syna Jezusa Chrystusa, wypełniając wolę Ojca.

Pomaga nam stać się taką urodzajną glebą, Bożą rolą, na której uprawia On piękne cnoty.

Naśladowanie Maryi w znaku szkaplerza to przede wszystkim Jej dar. Naśladowanie rozpoczyna się od zawierzenia siebie, bo przecież o własnych siłach nic dobrego nie możemy uczynić. Podążanie do Boga jedynie własnymi siłami daje niewielkie owoce. Zawierzenie natomiast otwiera przed nami możliwość szybszego i skuteczniejszego podążania drogami duchowego rozwoju. W znaku szkaplerza Maryja jako matka przynosi niepojętą dla nas łaskę i pomaga dzięki niej osiągnąć wiele duchowych dóbr, wśród których największą jest Jej obietnica zachowania od wiecznego potępienia.

Do Bractwa może należeć każda osoba przynależąca do Kościoła katolickiego, która otrzymała sakrament dojrzałości chrześcijańskiej (bierzmowanie) oraz nosi Szkaplerz poświęcony i nałożony przez kapłana, zgodnie z obrzędem zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską.

Obowiązki członków Bractwa
- Zawsze i z pobożnością nosić Szkaplerz św. lub medalik, jako widzialny znak ich przynależności do Maryi w Rodzinie Karmelu.
- Stale poświęcać czas na spotkanie z Bogiem na modlitwie, często uczestniczyć w Eucharystii, odmawiać części Liturgii godzin lub kilku Psalmów, modlić się na różańcu, bądź odmawiać inne modlitwy zatwierdzone przez Kościół.
- Uczestniczyć w okresowych spotkaniach, podczas których ożywiane jest poczucie wspólnotowej więzi, poznaje się ducha Karmelu i uwrażliwia na potrzeby braci i sióstr, czyniąc to wszystko w zażyłej komunii z Maryją.

Cele Bractwa
- zapoznawanie się z duchem Karmelu Terezjańskiego;
- rozważanie życia Najświętszej Maryi Panny i naśladowanie Jej cnót;
- rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny i nabożeństwa szkaplerznego;
- czynne włączanie się - w duchu maryjnym - w życie Kościoła lokalnego;
- współpraca z innymi stowarzyszeniami i ruchami katolickimi.

Przyjęcie szkaplerza włącza nas do rodziny zakonu karmelitańskiego. Jest to łaska dodatkowa dla praktykujących nabożeństwo; dzięki niej mają udział we wszystkich dobrach duchowych zakonu, to znaczy w odpustach, zasługach jego świętych i błogosławionych, Mszach świętych, modlitwach, umartwieniach, postach, itp. Już 800 osób w naszej Parafii przyjęło Szkaplerz św., a chętni mogą przyjmować w uroczystość św. Józefa 19 marca lub w uroczystość NMP z Góry Karmel dnia 16 lipca.

Przywileje Szkaplerza Karmelitańskiego:
1. Kto umrze w Szkaplerzu Świętym, nie zazna ognia wiecznego, jak to obiecała Matka Boża św. Szymonowi Stock.
2. Przywilej sobotni czyli obietnica Matki Bożej, potwierdzona przez Stolicę Apostolską, wybawienia z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci tych, którzy pobożnie nosili Szkaplerz, zachowywali czystość według stanu ( np. członkowie Bractw Szkaplerznych).
3. Noszący Szkaplerz ma zapewnioną opiekę Matki Bożej w życiu i szczególnie w godzinie śmierci.
4. Udział we wszystkich dobrach duchowych całego Zakonu Karmelitańskiego ( np. Msze święte, modlitwy, wyrzeczenia, czy dobre uczynki).
Wzięcie Maryi do siebie, do domu swego serca, w akcie ofiarowania się jej, jest osobistym zobowiązaniem i całkowitym oddaniem w Jej służbie. Matka Boża z Góry Karmel, uczy nas jak wypełniać wolę Bożą i służyć innym.

W gronie wspólnoty powstają liczne przyjaźnie. W razie potrzeby członkowie Bractwa Szkaplerznego chętnie udzielają sobie pomocy i wsparcia modlitewnego. Cieszymy się z udziału osób młodszych. Zapraszamy do licznego udziału wszystkich czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej na msze św. i nabożeństwa do Kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu.

Więcej informacji : www.szkaplerz.pl
Animator Zofia Karpińska

Pobierz dokładny program spotkań - ZOBACZ

Zapraszamy wszystkich noszących Szkaplerz św. do udziału w Mszach św., nabożeństwach Maryjnych i nowennach j.w.

Z życia Bractwa Szkaplerznego w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu

19 marca 2009r., w uroczystość Świętego Józefa, na zaproszenie czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej i ks. Proboszcza, przyjechał z Czernej do naszej parafii Prowincjonalny Moderator Rodziny Szkaplerznej o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD. W tym dniu w salce katechetycznej odbyło się uroczyste spotkanie członków naszego Bractwa z o. Janem, opiekunem ks. Jackiem i ks. diakonem Bartoszem. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą brewiarzową, modliliśmy się w intencji naszych moderatorów, ks. Proboszcza, a na zakończenie za zmarłych z naszego Bractwa. Całość naszego spotkania modlitewno- formacyjnego przebiegała w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. O. Jan śpiewał z nami pieśni maryjne. Na naszą prośbę mówił o swojej posłudze karmelitańskiej, o podróżach.
Szkaplerz Karmelitański jest znakiem dźwigania codziennego życiowego krzyża i znakiem samego Krzyża Chrystusa. Najpierw przyjmujemy Szkaplerz jako znak Chrystusowego Krzyża , potem odziani Szkaplerzem, szukamy opieki Maryi , która nas okrywa swoim płaszczem, bierze nas w swą szczególną opiekę. O. Jan przedstawił tradycję karmelitańską, w odniesieniu do tej świętej Szaty, dowiedzieliśmy się również o Szkaplerzach noszonych przez ortodoksyjnych żydów i duchowieństwo prawosławne. Poprzez wspólną modlitwę, wspieranie się w różnych sytuacjach życiowych, Bractwo pogłębia swą duchowość (o. Jan).
Dalszą część konferencji formacyjnej poprowadził ks. diakon Bartosz. W bardzo ciekawy sposób mówił o pokorze i drodze do jej nabycia. Swój wykład obrazował nagraniami CD, których wysłuchanie było momentem rozmyślań.
W tym dniu odbyła się również Eucharystia w intencji wszystkich noszących Szkaplerz Święty oraz w intencji Bractwa Szkaplerznego. O. Jan Ewangelista zachęcał wiernych do przyjęcia Szkaplerza Świętego, mówił o obowiązkach i przywilejach wynikających z jego przyjęcia. Po Eucharystii 36 osób przyjęło Szkaplerz Święty, co zostało odnotowane w Księdze parafialnej.
W szczególny sposób dziękujemy naszym gościom- Bractwu z Kędzierzyna- Koźla za wspólną modlitwę, udział wraz z nami w spotkaniu modlitewno- formacyjnym. Prowincjonalnemu Moderatorowi Rodziny Szkaplerznej o. Janowi Ewangeliście Krawczykowi OCD dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, wspólną Eucharystię i modlitwę oraz za ciepłe słowa skierowane do Bractwa. Ojcze, dziękując będziemy Cię wspierać swoją modlitwą, prosząc o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Karmelu.

Czł. Zarządu Grażyna Gugnacka

Z życia Bractwa Szkaplerznego przy Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu

Pod koniec 2003 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Bractwa Szkaplerznego w naszej Parafii przy udziale karmelity o. Tomasza Maślanki OCD z Czernej, który dekret erygujący z dnia 24 listopada 2004 ogłosił członkom Bractwa 19 marca 2005r.

Aktualny stan członków Bractwa liczy 63 osoby z różnych parafii Opola. W każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 16-tej odbywają się konferencje formacyjne w których uczestniczy ponad 40 członków Bractwa. Poprzez nie uczymy się jak żyć we wspólnocie Kościoła i czerpać liczne łaski. Od Matki Bożej chcemy się uczyć wiary, nadziei i miłości oraz jak dochować wierności Chrystusowi w codziennym życiu. Pragniemy, rozważać życie Najświętszej Maryi Panny i naśladować Jej cnoty. Oprócz konferencji prowadzonej przez Kapłana, wielu członków Bractwa dzieli się swoimi uwagami i żywo uczestniczy w dyskusji. Każdy z członków Bractwa otrzymuje materiały opracowane przez Sekretariat Rodziny Szkaplerznej przy Sanktuarium w Czernej. Prowincjalny Moderator o. Jan Ewangelista Krawczyk OCD, wprowadza nas w 2010 roku do codziennego lectio divina Ewangelii, czyli modlitwę biblijną – skoncentrowaną na rzetelnym poznawaniu życia, osoby i nauki Jezusa Chrystusa. Tegoroczna realizacja programu biblijnego u wielu członków Bractwa spotkała się z wielką mobilizacją, gdyż uczymy się czytać Pismo św., uczymy się modlitwy, a przez to wypełniać Słowo Boże w codziennym życiu.

Czcimy świętych Karmelu przez uczestnictwo w Mszach św., jak również poznając głębiej ich życie i duchowość karmelitańską. Odmawiamy nowenny do Świętych Karmelu i do Matki Bożej Szkaplerznej. Uczestniczymy w Ogólnopolskich Spotkaniach Rodziny Szkaplerznej w Czernej i w corocznych rekolekcjach dla animatorów Bractw Szkaplerznych. Bractwo posiada swój sztandar z którym uczestniczy w różnych uroczystościach kościelnych. Ponadto wykonujemy ołtarz na Boże Ciało, bierzemy udział w pogrzebie członka Bractwa oraz zamawiamy w jego intencji Mszę św. W razie potrzeby członkowie Rodziny Szkaplerznej chętnie udzielają sobie pomocy i wsparcia modlitewnego.

Prowadzimy kronikę Bractwa oraz księgę osób, którzy przyjęli szkaplerz św. W tym 6-cio letnim okresie Szkaplerz św. przyjęło 908 osób.

„Uznając szkaplerz znakiem Maryi Kościół święty, związał go z dwoma łaskami, tak zwanymi przywilejami szkaplerznymi: pierwsza - szkaplerz gwarantuje szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia; druga - w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia”.

Nasi członkowie aktywnie uczestniczą w życiu Parafii a powiedzenie "Szkaplerz noś i na różańcu proś" jest u nas zawsze aktualne.

Moderatorzy Bractwa w okresie działalności:

Ks. Aleksander Janecki XI 2003 r. – II 2004 r.
Ks. Proboszcz Rudolf Świerc III 2004 r. – VIII 2004 r.
Ks. Wojciech Czekała IX 2004 r. – VIII 2008 r.
Ks. Jacek Olewicz IX 2008 r. – XI 2009 r.
Ks. Proboszcz Rudolf Świerc XII 2009 r. - VII 2010
ks. Tomasz Cymbalista VIII 2010 r. nadal

Posługę w Bractwie podjęli: Animator Bractwa - Zofia Karpińska, z-ca Animatora- Zofia Topolewska, cz. Zarządu- Maria Strugała, Bożena Moczia, Grażyna Gugnacka, Lidia Nogieć.

Animator Zofia Karpińska

Menu duchowe

bibliabrewiarzminutacytatswieci

Galeria zdjęć

Bierzmowanie 2013

kancelaria

msze

spowiedz

Kancelaria czynna
Poniedziałek 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Wtorek 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Środa 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Msze św. w niedziele:
18.30 (sobotni wieczór),
w niedzielę: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30, 15.00, 18.30, Nieszpory 17.45

W tygodniu:
6.45, 7.30 (pogrzebowa), 8.00, 18.30

Sakrament Pokuty
Codziennie podczas Mszy św.
W sobotę od godz. 17.00 do 18.30
W niedzielę 15 minut przed Mszą św. dla tych, którzy nie mogli skorzystać z tego sakramentu w tygodniu.

Protokoły przedślubne
spisywane są w czwartki w godz. 19.00-20.00