Koło misyjne

Opublikowano: czwartek, 10, październik 2013 08:43
Odsłony: 6370

I ty możesz stać się członkiem misyjnej społeczności Kościoła!
Cały Kościół Chrystusa odpowiedzialny jest za misje, co daje wierzącym możliwość rozszerzania swej miłości poprzez modlitwę za misje i pomoc misjonarzom. Misjonarz jest wezwany do wiary w przemieniającą moc Ewangelii i głoszenia otwarcia się na miłość i miłosierdzie Boga. Aby misjonarze mogli głosić Ewangelię potrzebna jest nasza pomoc. Jest to przede wszystkim bezcenny dar modlitwy w ich intencji, a także pomoc materialna.
Wśród wielu modlitw szczególne miejsce zajmuje Koronka do Bożego Miłosierdzia. Odmawiając ją w intencji misji wspieramy misyjną działalność Kościoła. W intencji dobrodziejów misji odprawianych jest 9 mszy św. przez pierwsze dni miesiąca tzw. Mszalna Nowenna Misyjna do Bożego Miłosierdzia w Tenango den Aire w Meksyku. Koło Solidarności Misyjnej przy naszej parafii spotyka się w każdy trzeci czwartek miesiąca. Zapraszamy serdecznie do włączenia się do naszej społeczności, a także prosimy o wsparcie duchowe i materialne dla działalności na rzecz misji prowadzonej przez naszą Parafię.