Rodziny Szensztackie

Opublikowano: czwartek, 10, październik 2013 10:18
Odsłony: 6755

Rodziny Szensztackie to jedno z wielu odgałęzień Ruchu Szensztackiego, międzynarodowej wspólnoty wywodzącej się z Niemiec. Jej założycielem jest Sługa Boży ojciec Józef Kentenich (18.11.1885 r. - 15.09.1968 r.). Człowiek głębokiej wiary w Opatrzność Bożą, odznaczający się szczególnie miłością do Matki Bożej, która jest patronką całego Dzieła, jako Matka Trzykroć Przedziwna.

Członkowie Dzieła Rodzin pomagają Kościołowi w moralno-religijnej odnowie rodzin poprzez:

- praktyczną wiarę w Opatrzność Bożą
- maryjność
- świętość na co dzień
- samowychowanie
- apostolstwo.

Diecezjalne centrum Ruchu Szensztackiego mieści się w Winowie k. Opola przy sanktuarium Coenaculum.

W naszej parafii dzieło ojca Kentenicha zapoczątkowane zostało 21 stycznia 1982 roku. W skład wspólnoty wchodzi 10 rodzin.
Koordynatorem formacji jest siostra z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi. W ramach formacji odbywają się co miesiąc spotkania w parafii pod przewodnictwem siostry.

W sanktuarium Coenaculum w Winowie przeżywamy każdego 18-go dnia miesiąca Dzień Przymierza z adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą Świętą, za przygotowanie których odpowiedzialne są poszczególne grupy z terenu diecezji.

Każdego roku 1 maja odbywa się piesza pielgrzymka z katedry opolskiej do sanktuarium w Winowie, w której uczestniczą członkowie i sympatycy ruchu. W okresie Adwentu oraz Wielkiego Postu w Winowie odbywają się czuwania dla wszystkich chętnych, podobnie jak w okresie letnim rekolekcje.
Zapraszamy chętnych którzy chcą wstąpić do Rodzin Szensztackich.