Ochrona danych

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu umieszczone zostały za zgodą osób, które dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Pogrzeb śp. bpa Jana Bgaińskiego

bp Jan

Porządek uroczystości pogrzebowych

śp. Księdza Biskupa Jana Bagińskiego

 

Niedziela, 26 maja 2019 r.

 

godz. 14.30 - Pierwsza stacja pogrzebowa z wyprowadzeniem ciała z kaplicy Domu Księży Emerytów do kościoła św. Aleksego w Opolu

godz. 15.00 – Modlitewne czuwanie w kościele pw. św. Aleksego w Opolu

godz. 16.30 – Procesja z trumną zmarłego Biskupa do katedry opolskiej

godz. 17.00 – Msza św. – Eksporta w katedrze opolskiej

Po liturgii modlitewne czuwanie do godz. 21.00

 

Poniedziałek, 27 maja 2019 r.

 

godz. 9.00 – Czuwanie w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu

godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu

Śp. Ksiądz Biskup Jan Bagiński zostanie pochowany przy kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu obok zmarłych proboszczów tej parafii.

 

 

W dniach poprzedzających uroczystości pogrzebowe biskup opolski Andrzej Czaja gorąco prosi duszpasterzy i wiernych diecezjan o modlitwę za zmarłego biskupa Jana w parafiach naszej diecezji. Niech stanie się ona treścią codziennych nabożeństw majowych oraz jednym z wezwań Modlitwy Powszechnej podczas sprawowanych Mszy św. Biskup prosi również o odprawienie w dogodnym czasie (w dniach poprzedzających uroczystości pogrzebowe bądź po nich) we wszystkich parafiach diecezji Mszy św. w intencji naszego zmarłego Biskupa Seniora.

 

W najbliższych dniach przed pogrzebem odbędą się żałobne spotkania modlitewne w parafiach i miejscach kapłańskiej oraz biskupiej posługi zmarłego biskupa Jana.

W poniedziałek 20 maja o godz. 18.00 w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawłaodbędzie się modlitwa różańcowa za Zmarłego.

We wtorek 21 maja o godz. 18.00 zapraszamy na Różaniec do kościoła św. Sebastiana w Opolu (parafia katedralna).

W środę 22 maja o godz. 20.00 pamięć zmarłego Biskupa uczci Nieszporami wspólnota seminaryjna w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

W czwartek 23 maja o godz. 18.00 na Nieszpory i modlitwę za Zmarłego zapraszają Siostry Szkolne de Notre Dame na Małym Rynku w Opolu.

W piątek 24 maja żałobne modlitwy odbędą się w parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Kluczborku: o 6.15 i o 9.00 celebrowane będą Msze św. za zmarłego biskupa Jana a o godz. 17.30 zostanie odmówiony Różaniec.

W sobotę 25 maja parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Opolu - Nowej Wsi Królewskiej zaprasza na godz. 17.30 na wieczorne nabożeństwo i Mszę św. w intencji Zmarłego.

Biskup Jan Bagiński urodził się 31 maja 1932 r. w niewielkiej wsi Kamionka (obecnie Olchiwka), gmina Ludwipol (obecnie Sosnówka), powiat Kostopol, w parafii pw. Trójcy Świętej w Niewirkowie na Wołyniu jako jedyne dziecko w rodzinie Antoniego i Leonardy zd. Bagiński. Jako siedmiolatek doświadczył najpierw w 1939 r. okupacji sowieckiej, która na tych ziemiach zastąpiona została później okupacją niemiecką. Na przełomie 1943 i 1944 r. podczas jednego z przymusowych poborów Antoni Bagiński, ojciec Jana został powołany do utworzonego w Związku Radzieckim przy Armii Czerwonej Ludowego Wojska Polskiego. W latach II wojny światowej był świadkiem dramatycznych wydarzeń rzezi Polaków na Wołyniu. Po przejściu frontu i wkroczeniu w 1944 r. na Wołyń oddziałów Armii Czerwonej, rozpoczęła się wymuszana przez władze radzieckie repatriacja ludności polskiej na Zachód. Rodzina Bagińskich została przesiedlona najpierw do Chełma Lubelskiego. Jan zdołał wtedy zapisać się do piątej klasy szkoły podstawowej, choć nie posiadał żadnego świadectwa szkolnego, ale był uczony wcześniej przez ojca w domu, zanim powołano go do wojska. Po kilku miesiącach rodzina państwa Bagińskich przeniosła się do Opola. W tym mieście Jan ukończył pomyślnie naukę w zakresie szkoły podstawowej, a następnie kontynuował naukę w II Męskim Liceum Ogólnokształcącym i w 1951 r. uzyskał świadectwo dojrzałości.
Z tym momentem mógł rozpocząć realizację umiłowanego celu życia i zostać kapłanem. Jak sam wspominał, „pragnienie wstąpienia do seminarium pielęgnowałem w sercu od szóstej klasy szkoły podstawowej, po zetknięciu się z moim nauczycielem religii, ks. Kazimierzem Gaworskim”. Ówczesny rektor, ks. Jan Tomaszewski w Nysie przyjął co prawda jego dokumenty, jednak badania lekarskie wykazały poważną wadę serca i z tego powodu został on przez lekarza zdyskwalifikowany. Próbował jeszcze dostać się do seminarium w Krakowie i Lublinie, jednak wszędzie przeszkodą było świadectwo lekarskie. Pod koniec października 1951 r. zgłosił się jeszcze raz do nyskiego seminarium i tym razem ks. rektor Tomaszewski zgodził się przyjąć go na próbę.
Studia filozoficzno-teologiczne Jan Bagiński uwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich – z braku biskupa w Opolu – z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego dnia 17 czerwca 1956 r. w opolskim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, pełniącego funkcje kościoła katedralnego. Po święceniach kapłańskich przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach. Ks. Bagiński nie tylko posługiwał jako wikariusz, ale swój czas i siły dodatkowo poświęcił na prowadzenie budowy kościoła filialnego w Pniowie, należącym do parafii Paczyna.
W 1958 r. został przeniesiony jako wikariusz do parafii w Nowej Wsi Królewskiej, w której proboszczem został ks. prałat Henryk Grzondziel, późniejszy biskup pomocniczy opolski. Ale już po roku owocnej pracy wikariuszowskiej, dość nieoczekiwanie w 1959 r. bp F. Jop powierzył 27-letniemu wówczas ks. Janowi Bagińskiemu niełatwy urząd prefekta alumnów w seminarium duchownym, z którego wyszedł zaledwie 3 lata wcześniej. W ówczesnej sytuacji Kościoła w komunistycznym państwie trzeba było mieć niezwykle dużo odporności psychicznej, ale też umiłowania Kościoła, by sprostać nałożonym obowiązkom. W tym dziele ściśle współpracował z ks. Kazimierzem Gaworskim, rektorem w latach 1958-1971, pochodzącym również z diecezji łuckiej, będącym kiedyś katechetą ks. Bagińskiego.
Posługę wychowawcy w seminarium łączył z intensywną pracą naukową, w efekcie której w 1962 r. uzyskał w KUL, pod kierunkiem ks. prof. Władysława Poplatka, magisterium z teologii na podstawie pracy Elementy składowe powołania kapłańskiego w nauce papieży XX wieku. W późniejszych zaś latach uzyskał na tejże samej uczelni licencjat i doktorat na podstawie pracy Teologiczne i psychologiczne kryteria zdatności do kapłaństwa, przygotowany pod kierunkiem ks. biskupa prof. Alfonsa Nossola. Ponadto w seminarium prowadził zajęcia z lektoratu języka łacińskiego, angażował się w okolicznych parafiach, ceniony był jako kaznodzieja, rekolekcjonista, także zapraszany bywał z konferencjami do różnych środowisk, zwłaszcza sióstr zakonnych, inteligencji i nauczycieli. Wszystko to owocowało zyskiwaniem szacunku i autorytetu na szerszych płaszczyznach życia diecezjalnego. Gdy rektorem został mianowany ks. Piotr Ziaja, ks. Bagiński od 18 września 1973 r. do 17 sierpnia 1976 r. był wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego, urzędując w Nysie.q

Menu duchowe

bibliabrewiarzminutacytatswieci

kancelaria

msze

spowiedz

Kancelaria czynna
Poniedziałek 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Wtorek 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Środa 9.00-12.00 oraz 16.00-18.00
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00

Msze św. w niedziele:
18.30 (sobotni wieczór),
w niedzielę: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30, 15.00, 18.30, Nieszpory 17.45

W tygodniu:
6.45, 7.30 (pogrzebowa), 8.00, 18.30

Sakrament Pokuty
Codziennie podczas Mszy św.
W sobotę od godz. 17.00 do 18.30
W niedzielę 15 minut przed Mszą św. dla tych, którzy nie mogli skorzystać z tego sakramentu w tygodniu.

Protokoły przedślubne
spisywane są w czwartki w godz. 19.00-20.00