Msze Św.

w niedziele i święta:
6:30 / 8:00 / 9:30 / 11:00 / 12:30 / 15:00 / 18:30

w dni powszednie:
6:45 / 8:00 / 18:30

Msza św. szkolna (piątek) 16:30

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

od poniedziałku do piątku
6:45 / 8:00 / 18:00

piątek spowiedź dla uczniów
od godz. 16:00

sobota:
6:45 / 8:00 / 17:00 

niedziela: 
kwadrans przed rozpoczęciem Mszy Świetej 

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

od poniedziałku do środy
9:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00

od czwartku do piątku
9:00 - 12:00

sobota i niedziela:
zamknięte 


zgłoszenie pogrzebu:
w każdej chwili


Więcej informacji

Vivat Jezus!

Data publikacji: środa, 10-04-2024

Vivat Jezus!

Vivat Jezus!

Drodzy Parafianie, 

od ponad dwóch lat tworzymy w naszej Parafii Radę nr 18103 Rycerzy Kolumba. Jesteśmy częścią najliczniejszej na świecie organizacji katolików mężczyzn . Kiedy w XIX wieku w New Heaven, w Stanach Zjednoczonych - bł. ks. Michael McGivney zakładał pierwszą Radę –mężczyźni mianowali się Rycerzami Kolumba. Słowo „rycerze" miało na celu podkreślenie rycerskich ideałów miłosierdzia i służby zarówno na rzecz Kościoła, jak i państwa. Zaś postać Kolumba miała przypominać, że katolicy od samego początku byli podstawą rozwoju Ameryki.

Podobnie jak ponad sto lat temu, tak i współcześnie Rycerze oraz ich rodziny stoją ramię w ramię i udzielają sobie wzajemnej pomocy. Poprzez miłosierdzie oraz przykład własnego życia - służą wszystkim jako świadkowie ewangelicznej Dobrej Nowiny. Zakon Rycerzy Kolumba oparty jest na czterech filarach: miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu

Rycerz Kolumba jest osobą, która bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się w jego otoczeniu – zarówno tym lokalnym, jak i kościelnym. Mężczyźni zaangażowani, w tej bratniej wspólnocie, troszczą się o pogłębianie wiary i modlitwę oraz starają się czynić konkretne dzieła miłosierdzia. Misją Rycerzy Kolumba jest głoszenie „wiary przez uczynki”, co realizują w czterech głównych obszarach: wiara, rodzina, społeczność i życie

Celem działań w obszarze „Wiara” jest pogłębianie własnej duchowości, aktywne uczestnictwo w życiu parafii oraz dbanie o estetykę wokół kościoła i w jego wnętrzu.

Działania naszej Rady: Co miesiąc w pierwszy wtorek miesiąca prowadzimy nabożeństwo różańcowe. W grudniu zorganizowaliśmy pierwszą, pieszą pielgrzymkę mężczyzn do Parafii Ducha Świętego w Winowie. Również w grudniu włączyliśmy się w pomoc w organizacji Remontu Małżeńskiego podczas, którego zarządzaliśmy parkingiem. Przy tej okazji przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na kurtki zimowe dla potrzebujących dzieci z diecezji opolskiej. Dbając o własny rozwój duchowy i braterski uczestniczymy w comiesięcznych spotkaniach naszej Rady (ostatni piątek miesiąca godz. 19:15), w listopadzie przeżywaliśmy dni formacyjne w Kluczborku, a w maju uczestniczyliśmy w XIII Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce. Ku naszemu zaskoczeniu i ogromnej radości – otrzymaliśmy nagrodę w kategorii Rodzina. Doceniono remont domu jednorodzinnego, który umożliwił wielodzietnej rodzinie wspólne i godne życie.

Celem działań w obszarze „Rodzina” jest promowanie wartości rodzinnych i patriotycznych. Aktywności te skierowane są do całych rodzin – nie tylko rycerskich. A ich celem jest promowanie wspólnego spędzania czasu, pogłębiania więzi i wspólnej modlitwy.

Działania naszej Rady: Po raz kolejny promowaliśmy, obchodzenie 11-go lipca, „Dnia Męża i Żony”. Najpierw wspólnie modliliśmy się podczas Mszy Świętej, a następnie spędzaliśmy czas z żonami przy ognisku w ogrodzie parafialnym. Uczestniczyliśmy w Pielgrzymce Rodzin Rycerzy Kolumba do Częstochowy. A z okazji świąt Bożego Narodzenia spotkaliśmy się, by wspólnie kolędować. 

Celem działań w obszarze „Społeczność” jest tworzenie wspólnoty parafialnej. Dzieje się to poprzez współorganizację i udział w wydarzeniach parafialnych, wspieranie osób potrzebujących m.in. chorych, niepełnosprawnych.

Działania naszej Rady: Promowaliśmy wartości katolickie w mediach lokalnych poprzez wypowiedzi dla radia i telewizji. Staraliśmy się współtworzyć przestrzeń do spotkań poprzez prowadzenie kawiarenki oraz grilla w trakcie festynu parafialnego. Przeprowadziliśmy akcję zakupu kurtek dla potrzebujących dzieci w naszej diecezji – tym sposobem wsparliśmy sześć domów dziecka.

Aktywnie włączamy się w działania związane z przygotowaniami do jubileuszu 100-lecia w naszej parafii. Szczególnym obszarem naszych działań było przygotowanie kościoła do świąt Bożego Narodzenia poprzez zbudowanie szopki bożonarodzeniowej. 

Celem działań w obszarze „Życie” jest wspieranie i promowanie ochrony życia poczętego i promowanie świętości życia ludzkiego. Działania naszej Rady: Na początku roku przeprowadziliśmy trzecią akcję pakowania paczek z żywnością dla potrzebujących z Ukrainy. W sumie – w trakcie wszystkich tych akcji – spakowaliśmy 7100 paczek z długoterminową żywnością. We współpracy z parafialnym zespołem Caritas – już po raz drugi – przeprowadziliśmy zbiórkę darów dla Domu Matki i Dziecka w Opolu-Grudzicach pod hasłem „Świąteczna zbiórka dla Maluszka”. W tym samym domu - odmalowaliśmy też kuchnię i jadalnię. 

Drodzy Parafianie – wiele z wydarzeń, które wymieniliśmy nie mogłoby się odbyć bez Waszej życzliwości, hojności i zaangażowania. Z serca Wam dziękujemy!

Ważnym filarem wspólnoty Rycerzy Kolumba jest braterstwo. Idee, z którymi ks. McGivney zakładał zakon – m.in. świadczenia wzajemnej pomocy; umacniania siebie i innych w Wierze – są ponadczasowe. Jako członkowie Rady doświadczamy braterstwa - wzajemnego wsparcia na różnych poziomach: od pomocy w remoncie domu po wsparcie modlitewne. Poprzez braterstwo każdy członek uczy się, jak stać sięlepszym człowiekiem, lepszym mężem i lepszym ojcem.

Zapraszamy Mężczyzn do dołączenia do naszej bratniej wspólnoty! Spotkania Rady odbywają w ostatni piątek miesiąca o godz. 19:15 (po wieczornej Mszy Św.) w kawiarence domu katechetycznego. 

W imieniu Rycerzy Rady nr 18103 Św. Jana Pawła II,

Tomasz Mróz

Wielki Rycerz

Pozostałe aktualności

sobota 15.06.2024

środa 12.06.2024

niedziela 02.06.2024

niedziela 26.05.2024

piątek 10.05.2024

niedziela 05.05.2024

sobota 20.04.2024