Msze Św.

w niedziele i święta:
6:30 / 8:00 / 9:30 / 11:00 / 12:30 / 15:00 / 18:30

w dni powszednie:
6:45 / 8:00 / 18:30

Msza św. szkolna (piątek) 16:30

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

od poniedziałku do piątku
6:45 / 8:00 / 18:00

piątek spowiedź dla uczniów
od godz. 16:00

sobota:
6:45 / 8:00 / 17:00 

niedziela: 
kwadrans przed rozpoczęciem Mszy Świetej 

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

od poniedziałku do środy
9:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00

od czwartku do piątku
9:00 - 12:00

sobota i niedziela:
zamknięte 


zgłoszenie pogrzebu:
w każdej chwili


Więcej informacji

Rada parafialna

Opiekun: ks. proboszcz Rudolf Świerc
Spotkania: w zależności od potrzeby

  

Warto angażować świeckich w życie Kościoła i parafii. Jednym ze sposobów na aktywizowanie wiernych jest powoływanie rad parafialnych.

Nasza rada parafialna składa się z rady duszpasterskiej i rady ekonomicznej. Obie są organami doradczymi proboszcza, który jest zarządcą i reprezentantem prawnym majątku parafii.

Rada duszpasterska działa na podstawie decyzji biskupa, który określa sposób i zakres jej działania. W naszej radzie duszpasterskiej jest 15 osób świeckich i księża wikarzy. Jej zadaniem jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków, zmierzających do doskonalenia parafii. Członkowie rady pomagają proboszczowi w realizacji bieżących i długoterminowych zadań, troszcząc się jednocześnie o interesy ogółu wiernych.

Kto może zostać członkiem rady parafialnej? 

Osoba pełnoletnia, zamieszkująca teren parafii, bierzmowana i żyjąca zgodnie z nauczaniem Kościoła, odznaczająca się roztropnością, wolna od kar kościelnych i ciesząca się dobrą opinią wśród parafian.