Msze Św.

w niedziele i święta:
6:30 / 8:00 / 9:30 / 11:00 / 12:30 / 15:00 / 18:30

w dni powszednie:
6:45 / 8:00 / 18:30

Msza św. szkolna (piątek) 16:30

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

od poniedziałku do piątku
6:45 / 8:00 / 18:00

piątek spowiedź dla uczniów
od godz. 16:00

sobota:
6:45 / 8:00 / 17:00 

niedziela: 
kwadrans przed rozpoczęciem Mszy Świetej 

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

od poniedziałku do środy
9:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00

od czwartku do piątku
9:00 - 12:00

sobota i niedziela:
zamknięte 


zgłoszenie pogrzebu:
w każdej chwili


Więcej informacji

Żywy Różaniec

Opiekun: ks. proboszcz Rudolf Świerc

„Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was, młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia. Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany”.
(z Listu apostolskiego Jana Pawła II Rosarium Virginis Mariae)

Ojciec Święty nazywał Różaniec modlitwą na nasze trudne czasy. Apelował, byśmy właśnie na Różańcu modlili się o pokój i Boże błogosławieństwo dla świata.
O tym, że Różaniec jest potężną bronią, przypomina Matka Boża podczas każdego objawienia: Lourdes, Fatima, Gietrzwałd... W orędziu Maryi skierowanym do ludzkości jak echo powtarzają się słowa: „Odmawiajcie Różaniec!”. Różaniec jest modlitwą dla tych, którzy chcą iść do Boga drogą Maryi.

W naszej Parafii jest 13 Kół Żywego Różańca (każda róża liczy 20 osób). Każda z osób odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 7.40 odprawiane jest nabożeństwo różańcowe i dokonywana jest wymiana tajemnic różańcowych. Również o godz. 800 uczestniczymy we Mszy św. w intencji Członków Żywego Różańca. Przez okres całego roku (oprócz niedziel) o godz. 8.30 odmawiany jest różaniec, który prowadzi Wspólnota Żywego Różańca.

Obowiązki członków Żywego Różańca
1. Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Uwaga: Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, mianowicie w dniu:
1. Przyjęcia do Żywego Różańca;
2. Narodzenia Pana Jezusa;
3. Zmartwychwstania Pańskiego;
4. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie;
5. Wniebowzięcia Matki Bożej;
6. Królowej Różańca świętego;
7. Niepokalanego Poczęcia Maryi;
8. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (Ofiarowania Pańskiego).
Odpusty te można uzyskać pod zwykłymi warunkami.

ŻYWY RÓŻANIEC oznacza:
• Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne tajemnice naszego odkupienia. Z tego też powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii,
• Życie wiarą, nadzieją i miłością: należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy- wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga , a w Bogu i dla Boga – ludzi.

Wspólnota Żywego Różańca:

• Czcijmy Maryję przez uczestnictwo w każdą pierwszą niedzielę m-ca:
• W Nabożeństwie z wymianą tajemnic o godz. 7.40
• We Mszy św. w intencji członków Żywego Różańca o godz. 8.00
• Odmawiając modlitwę różańcową od poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz.8.30 a w szczególności:

Poniedziałek - Róża Nr 4,12
Wtorek - Róża Nr 1,2,5
Środa - Róża Nr 9,16
Czwartek - Róża Nr 6,13
Piątek - Róża Nr 8,10
Sobota - Róża Nr 3,15