Msze Św.

w niedziele i święta:
6:30 / 8:00 / 9:30 / 11:00 / 12:30 / 15:00 / 18:30

w dni powszednie:
6:45 / 8:00 / 18:30

Msza św. szkolna (piątek) 16:30

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

od poniedziałku do piątku
6:45 / 8:00 / 18:00

piątek spowiedź dla uczniów
od godz. 16:00

sobota:
6:45 / 8:00 / 17:00 

niedziela: 
kwadrans przed rozpoczęciem Mszy Świetej 

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

od poniedziałku do środy
9:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00

od czwartku do piątku
9:00 - 12:00

sobota i niedziela:
zamknięte 


zgłoszenie pogrzebu:
w każdej chwili


Więcej informacji

Liturgiczna Służba Ołtarza

Opiekun: ks. Krzysztof Kurzeja

 

„Drodzy młodzi, wasza posługa, jeśli pełnicie ją wiernie, wprowadza was w szczególną bliskość z Jezusem Chrystusem w Eucharystii. Jest to wasz wielki przywilej, stać u ołtarza, blisko Pana Boga. Bądźcie świadomi znaczenia tej posługi dla Kościoła i dla was samych. Niech będzie ona dla was okazją do wzrastania w przyjaźni i osobistej relacji z Jezusem. Nie bójcie się przekazywać z entuzjazmem tej radości, którą daje wam Jego obecność. Niech w całym waszym życiu widoczne będzie to szczęście, które wypływa z bliskości z Panem Jezusem”.

papież Benedykt XVI, Przemówienie do ministrantów, 2012

 

Słowo „ministrant” wywodzi się z łaciny. Ministrare znaczy służyć. Ministrant posługuje w trakcie zgromadzeń liturgicznych — Mszy świętych, sprawowania Liturgii godzin, sakramentów, błogosławieństw i innych obrzędów. Służenie Bogu ministranci traktują jako zaszczyt i szczególną łaskę, ponieważ dzięki temu znajdują się najbliżej najświętszych tajemnic wiary. Patronem ministrantów jest św. Dominik Savio (1842-1857), włoski chłopiec, który, choć żył tylko piętnaście lat, jako ministrant sam stał się doskonałym wzorem wykonywania tej posługi.

Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza istnieje w naszej parafii od początku jej istnienia, czyli od 1925 roku. Wśród posługujących w zgromadzeniu liturgicznym można wyróżnić różne stopnie. W naszej parafii są to:

Kandydat – kandydatami określa się chłopców, którzy przyjęli sakrament I Komunii Świętej i pragną stać się ministrantami. Uczą się posługi przy ołtarzu, podstawowych zasad oraz zdobywają wiedzę z zakresu służby jak i znajomości Słowa Bożego. Gdy kandydat jest gotowy zostaje przyjęty na ministranta podczas uroczystej Mszy świętej, składając podczas ceremonii uroczyste przyrzeczenie.

Ministrant – po okresie kandydatury zostaje uroczyście pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta. Rodzaj posługi dostosowuje się do wieku i umiejętności ministranta, np. ministrant światła, ministrant krzyża, czy ministrant księgi. 

Lektor – ministrant Słowa Bożego w Liturgicznej Służbie Ołtarza; to ministrant, pełniący funkcję lektora. Do jego zadań należy odczytywanie Słowa Bożego, wezwań modlitwy powszechnej, komentarzy mszalnych, może także wykonywać psalmy responsoryjne. Jako starszy z grona ministrantów sprawuje nad nimi opiekę.

Ceremoniarz – zajmuje się przygotowaniem liturgii i wszystkich posługujących oraz czuwa nad jej poprawnym przebiegiem. Ceremoniarzem zostaje się po ukończeniu specjalnego kursu organizowanego przez archidiecezję i otrzymaniu błogosławieństwa od biskupa. Ceremoniarzem może zostać starszy ministrant (zazwyczaj powyżej 16 lat) lub osoba dorosła. 

 

Poza spotkaniami formacyjnymi chętnie i często organizujemy wspólnie wyjazdy, np. na dni skupienia, pielgrzymkę na górę Św. Anny. Szczególną moc atrakcji zapewniają nam wakacyjne wyjazdy z księdzem opiekunem. 

Chcesz zostać ministrantem? Dołącz do nas! Zgłoś się do księdza lub przyjdź na zbiórkę.