Msze Św.

w niedziele i święta:
6:30 / 8:00 / 9:30 / 11:00 / 12:30 / 15:00 / 18:30

w dni powszednie:
6:45 / 8:00 / 18:30

Msza św. szkolna (piątek) 16:30

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

od poniedziałku do piątku
6:45 / 8:00 / 18:00

piątek spowiedź dla uczniów
od godz. 16:00

sobota:
6:45 / 8:00 / 17:00 

niedziela: 
kwadrans przed rozpoczęciem Mszy Świetej 

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

od poniedziałku do środy
9:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00

od czwartku do piątku
9:00 - 12:00

sobota i niedziela:
zamknięte 


zgłoszenie pogrzebu:
w każdej chwili


Więcej informacji

Bractwo Szkaplerzne

Opiekun: Ks. Grzegorz Tęczar
Spotkania: każdą 2 niedzielę w Domu Katechetycznym, oprócz  m-ca lipca i sierpnia, zawsze po 16 lipca w sobotę uczestniczymy w Ogólnopolskim Spotkaniu j w Czernej.

Pierwsze spotkanie Rodziny Szkaplerznej  w Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu przeprowadził moderator Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o. Tomasz Maślanka OCD z Czernej, który w  dniu 30 listopada 2003 r. dokonał nałożenia  Szkaplerza Karmelickiego dla 129 osób i ks. Aleksander dla 162 osób. Łącznie przyjęło Szkaplerz 291 osób. 

Do dnia 3.12.2023r. szkaplerz przyjęło 2082 osoby.  

Wszyscy chętni, którzy noszą Szkaplerz Karmelitański mogą przystąpić do Bractwa Szkaplerznego po złożeniu deklaracji przez kandydata, wpisaniu do odpowiedniej Księgi Bractwa i wręczeniu legitymacji członka Bractwa Szkaplerznego

Obowiązki członków Bractwa

 1. Zawsze i z pobożnością nosić Szkaplerz św. lub medalik, jako widzialny znak ich przynależności do Maryi w Rodzinie Karmelu.
 2. Stale poświęcać czas na spotkanie z Bogiem na modlitwie, często uczestniczyć w Eucharystii, odmawiać części Liturgii godzin lub kilku Psalmów, modlić się na różańcu, bądź odmawiać inne modlitwy zatwierdzone przez Kościół.
 3. Uczestniczyć w okresowych spotkaniach, podczas których ożywiane jest poczucie wspólnotowej więzi, poznaje się ducha Karmelu i uwrażliwia na potrzeby braci i sióstr, czyniąc to wszystko w zażyłej komunii z Maryją.

Cele Bractwa

 • zapoznawanie się z duchem Karmelu Terezjańskiego;
 • rozważanie życia Najświętszej Maryi Panny i naśladowanie Jej cnót;
 • rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny i nabożeństwa szkaplerznego;
 • czynne włączanie się - w duchu maryjnym - w życie Kościoła lokalnego;
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami i ruchami katolickimi
 • Uczymy się jak żyć we wspólnocie Kościoła i czerpać liczne łaski. Przez Maryję pragniemy wiernie i gorliwie służyć Jej Synowi Jezusowi Chrystusowi naszemu Panu.
 • Bractwo Szkaplerza św. ma nadanych wiele odpustów zupełnych i cząstkowych. Od dobrej woli każdego zależy, korzystanie z tego skarbca zasług Chrystusa Pana, Najświętszej Panny i całego Kościoła Chrystusowego.

Odpowiedzialnym za Bractwo jest Moderator Bractwa Szk. Ks. Proboszcz Rudolf  ŚWIERC, który zatwierdza animatora, zastępcę animatora, skarbnika wybranych przez członków Bractwa na okres trzech lat.

Na przestrzeni każdego roku odbywa się 10 konferencji formacyjnych prowadzonych przez Ks. opiekuna o tematyce zawartych w materiałach formacyjnych dla Bractw Szkaplerznych i nie tylko. Oprócz  konferencji prowadzonej przez kapłana, wielu członków Bractwa dzieli się swoimi wiadomościami i żywo uczestniczy w dyskusji.  Niektórzy z członków mają swoich ulubionych św. Karmelu i chętnie dzielą się swoimi wiadomościami. Zgłębiamy życie tych wielkich świętych Karmelu.

Średnio ok. 50 osób stanowi wspólnota  Bractwa Szkaplerznego z różnych parafii Opola.. Uczymy się jak żyć we wspólnocie Kościoła i czerpać liczne łaski. Przez Maryję pragniemy wiernie i gorliwie służyć Jej Synowi Jezusowi Chrystusowi naszemu Panu.

Bractwo Szkaplerza św. ma nadanych wiele odpustów zupełnych i cząstkowych. Od dobrej woli każdego zależy, korzystanie z tego skarbca zasług Chrystusa Pana, Najświętszej Panny i całego Kościoła Chrystusowego. 

Matka Boża, która przewodzi  naszej wspólnocie uczy nas jak naśladować jej cnoty i iść drogą Jej Syna Jezusa Chrystusa, wypełniając wolę Ojca.

Naśladowanie Maryi w znaku szkaplerza to przede wszystkim Jej dar. Wyraża nim zaproszenie do coraz doskonalszego zawierzenia się Jej matczynemu sercu. Naśladowanie rozpoczyna się od zawierzenia siebie, bo przecież o własnych siłach nic dobrego nie możemy uczynić. Podążanie do Boga jedynie własnymi siłami daje niewielkie owoce. Zawierzenie natomiast otwiera przed nami możliwość szybszego i skuteczniejszego podążania drogami duchowego rozwoju. W znaku szkaplerza Maryja jako matka przynosi niepojętą dla nas łaskę i pomaga dzięki niej osiągnąć wiele duchowych dóbr, wśród których największą jest Jej obietnica zachowania od wiecznego potępienia. Pogłębiamy nasze życie duchowe poprzez rozszerzanie kultu Matki Bożej Szkaplerznej, a szczególnie przez naśladowanie Jej cnót i dzieła miłości.. Czcimy świętych Karmelu przez uczestnictwo w mszach św. jak również poznając głębiej ich życie i duchowość karmelitańską. Odmawiamy nowenny do Świętych Karmelu i do Matki Bożej Szkaplerznej.

16 lipca 2013r. obchodzimy święto Matki Boskiej z góry Karmel. W tym dniu wspomnienie zwraca nas ku Maryi objawiającej się na górze Karmel, znanej już z tekstów Starego testamentu - z historii proroka Eliasza.

 • Spotkania odbywają się w każdą 2 niedzielę w Domu Katechetycznym, oprócz  m-ca lipca gdzie zawsze po 16 lipca w sobotę uczestniczymy w Ogólnopolskim Spotkaniu Rodziny Szkaplerznej w Czernej. W miesiącu sierpniu nie ma spotkania.
 • Spotkania trwają 1h i 30min, początek spotkania godz. 16-ta.
 • Szkaplerz można przyjąć zawsze 19 marca i 16 lipca, w innych terminach po uzgodnieniu.
 • Do naszej wspólnoty zapraszamy osoby, które chciałyby pogłębiać swoją duchowość, a poprzez wspólną modlitwę i konferencje wzrastać w wierze, nadziei i miłości.

Szkaplerz jest znakiem przymierza z Maryją, za jego pomocą pomaga Ona ludziom w trosce o ich zbawienie. Matka Boża, dając szkaplerz, obiecała:

 • Kto umrze odziany szkaplerzem świętym, nie dozna ognia piekielnego.
 • Kto pobożnie nosił szkaplerz, zachowywał czystość według stanu i czcił Maryję w życiu codziennym, zostanie wybawiony mocą Jej wstawiennictwa z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci. Kto nosi szkaplerz, zostaje otoczony macierzyńską opieką Matki Bożej, która ratować go będzie w niebezpieczeństwach duszy i ciała, a szczególnie w godzinie śmierci. 
 • Uczestnictwo w dobrach duchowych całego zakonu karmelitańskiego za życia i po śmierci w mszach św., pokutach, modlitwie i ofiarach, a dla członków w kanonicznie erygowanej wspólnocie Bractwa Szkaplerznego także udział w odpustach zakonu,

Animator Bractwa - Zofia Karpińska email- zofiakar@wp.pl.

Opiekun Ks. Grzegorz Tęczar

Moderator Bractwa Ks. Proboszcz Rudolf Świerc

Prowincialny Moderator Rodziny Szkaplerznej Czerna o.dr Włodzimierz Tochmalski OCD

Wszystko o szkaplerzu i bractwie http://www.szkaplerz.pl/