Msze Św.

w niedziele i święta:
6:30 / 8:00 / 9:30 / 11:00 / 12:30 / 15:00 / 18:30

w dni powszednie:
6:45 / 8:00 / 18:30

Msza św. szkolna (piątek) 16:30

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

od poniedziałku do piątku
6:45 / 8:00 / 18:00

piątek spowiedź dla uczniów
od godz. 16:00

sobota:
6:45 / 8:00 / 17:00 

niedziela: 
kwadrans przed rozpoczęciem Mszy Świetej 

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

od poniedziałku do środy
9:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00

od czwartku do piątku
9:00 - 12:00

sobota i niedziela:
zamknięte 


zgłoszenie pogrzebu:
w każdej chwili


Więcej informacji

ŚWIĘTY PIOTR APOSTOŁ

                     

♦ Św. Piotr pochodził z Betsaidy i  urodził się nosząc imię Szymon. Jego brat Andrzej pierwszy poznał Jezusa i przyprowadził Szymona, aby Go poznał. Piotr zajmował się rybactwem i nawet po spotkaniu Chrystusa nie porzucił swojego zajęcia, aż do cudownego połowu ryb. Wiemy, że gdy Piotr został uczniem Jezusa miał już żonę  i mieszkał w Kafarnaum. W Ewangelii możemy nawet przeczytać opis uzdrowienia jego teściowej przez Mesjasza. Według przekazów wczesnochrześcijańskiej tradycji Piotr Apostoł miał córkę Petronelę.

♦ Piotr razem z Jakubem i Janem brał udział w ważnych wydarzeniach z życia Chrystusa. W Nowym Testamencie widzimy wyraźnie, że to grono trzech Apostołów było wyróżnione przez Jezusa i zaproszone to większej bliskości z Nim. Brali oni udział m.in. w Przemienieniu na górze Tabor i wskrzeszeniu córki Jaira.

♦ Apostoł dostał wyraźne wskazanie od swojego Mistrza, że wybiera go na głowę Kościoła „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt 16, 18-19).

♦ W Ewangelii niejednokrotnie czytamy o wydarzeniach z udziałem Piotra:

  •  Jezus ratuje go, kiedy ten idąc po wodzie zaczyna tonąć. (Mt 14, 22-33)

  • Apostoł wyznaje mu, że nigdy się go nie zaprze – co jak wiemy uczynił bardzo szybko.( Mt 26, 31-35;)

  • W ogrodzie oliwnym odcina ucho słudze arcykapłana. (J 18, 1-11)

  • Podczas męki Chrystusa Apostoł zapiera się Go trzykrotnie, po czym gorzko płacze. (Mt 26, 69-75;)

♦ Przez te wszystkie opisy możemy zobaczyć, że Piotr jest człowiekiem gwałtownym, ale o szczerym sercu.

♦ Przed Wniebowstąpieniem Jezus przekazał mu władzę nad Kościołem - co w pełni zaakceptowali inni uczniowie. To właśnie Piotr pragnie przyłączenia Pawła do grona Apostołów w miejsce Judasza. Podczas Zesłania Ducha Świętego odważnie przemawia do tłumów i udaje mu się pozyskać dużą liczbę nowych wyznawców.

♦ Św. Piotr doświadcza widzenia, w którym Chrystus przekazuje mu,  aby Kościół był otwarty na pogan i to właśnie on jako pierwszy podczas Soboru Apostolskiego staje po stronie Pawła i decyduje o tym,  by głosić Ewangelię także poganom oraz jednocześnie nie nakładać na nich wymagań Prawa Mojżeszowego.

♦ Apostoł spotkał się z prześladowaniami i trafił do więzienia, z którego jednak cudownie wyprowadził go anioł. Następnie udał się do Antiochii, Małej Azji i wreszcie do Rzymu,  gdzie zginął jako męczennik. Podczas panowania cesarza Nerona ok. 64 r.n.e. został według podań ukrzyżowany głową w dół  na wzgórzu watykańskim.

♦ Konstantyn Wielki wybudował w miejscu pochówku Apostoła świątynię, dzisiaj stoi  tam Bazylika Św. Piotra w Rzymie. 

♦ Św. Piotr najczęściej był przedstawiany w stroju Apostoła, Papieża, a od IV wieku najczęściej spotykamy wizerunki z szerokimi rysami twarzy, krótką brodą, łysiną lub lokiem nad czołem. Towarzyszą mu atrybuty: dwa klucze, anioł, kogut, księga, łódź.

♦ Św. Piotr jest patronem:  diecezji Rzymskiej oraz wielu miast, a także: blacharzy, budowniczych mostów, marynarzy, kowali, rybaków, zegarmistrzów oraz chorych na epilepsję, febrę, gorączkę i ukąszonych przez węże. W Kościele wspominamy go 29 czerwca.

ŚWIĘTY PAWEŁ APOSTOŁ


♦ Święty Paweł to Apostoł, który jako jedyny nie został wybrany do grona Apostołów podczas ziemskiego życia Chrystusa. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji i urodził się ok. 8 roku po Chrystusie. Pochodził on z rodu Beniamina, ale posiadał także obywatelstwo rzymskie, które niosło ze sobą wiele przywilejów. Paweł był faryzeuszem i możemy również wnioskować, że był dobrze wykształcony i oczytany.

♦ W wieku ok. 20 lat Szaweł udał się do Palestyny, aby pogłębiać swoją wiedzę. Brał on także udział w ukamienowaniu pierwszego męczennika- diakona Szczepana. Kiedy Szaweł osiągnął wymagany wiek poprosił najwyższych kapłanów i Sanhedryn o listy polecające do Damaszku, gdzie ukryła się duża liczba chrześcijan uciekających przed prześladowaniem.

♦ W drugim roku po śmierci Jezusa, Szaweł nawrócił się w drodze do Damaszku - kiedy to ukazał mu się Chrystus i zrozumiał wtedy swój wielki błąd. Wcześniej Paweł jako gorliwy wyznawca Judaizmu prześladował Chrześcijan, natomiast po swoim nawróceniu sam spotkał się z prześladowaniem ze strony swoich współbraci. Zbiegł na pustynie, przebywając na niej przez 3 lata.

♦ Paweł udał się do Jerozolimy,  w której został przyjęty - choć z początkowym dystansem - przez wspólnotę Chrześcijan. Niestety także w Jerozolimie spotkały go prześladowania i musiał zbiec do Tarsu. Stamtąd Paweł razem z Barnabą wyruszyli do Antiochii , gdzie spotkali się ze wzgardą ze strony Żydów i udali się z Dobrą Nowiną do pogan. Przyjmowali oni z radością Ewangelię, zwłaszcza, że Paweł i Barnaba nie nakładali na nich obostrzeń związanych z obrzezaniem i prawem żydowskim, a jedynie wymagali wiary w Chrystusa i nowego sposobu życia.

♦ Postawa Apostoła spotkała się z krytyką konserwatywnej części wyznawców, którzy oskarżyli ich przed pozostałymi Apostołami. Wydawało się, że Apostołowie przychylą się do skargi, jednak podczas Soboru Apostolskiego w roku 49-50 n.e. stanowcza interwencja św. Piotra skutkowała decyzją o przyjmowaniu nawróconych pogan bez nakładania na nich dodatkowych wymagań prawa Starego Przymierza.

♦ Od tego momentu Paweł rozpoczyna cztery wielkie podróże, podczas których przemierza obszary Syrii, Małej Azji, Macedonii, Italii i prawdopodobnie Hiszpanii. Apostoł we wszystkich tych miejscach zakłada nowe gminy chrześcijańskie. W swoich wyprawach Paweł odwiedzi: Cypr, Galację, Filippię, Tesalinikę, Bereę, Achaię, Kornyt, Efez, Macedonię, ponownie Korynt oraz Jerozolimę. Podczas swoich podróży Paweł pokonał drogą morską i lądową ok. 10 000 km.

♦ W roku 60 n.e., gdy Paweł przebywał w Jerozolimie doszło do jego aresztowania. Namiestnik chciał wydać Pawła pod sąd Żydom, jednak powołał się on na swoje rzymskie obywatelstwo. Mimo tego spędził w więzieniu w Cezarei Palestyńskiej ponad dwa lata. Także w Rzymie Paweł przez jakiś czas przebywał w więzieniu,  jednak został wypuszczony z powodu braku dowodów jego winy. Podczas pobytu w więzieniu kontynuował swoją misję i wysyłał listy do gmin chrześcijańskich.

♦ Po odzyskaniu wolności Apostoł udał się prawdopodobnie do Hiszpanii, a następnie Achai. Paweł na tym etapie swojej misji spotykał się z wielkim prześladowaniem. Nie wiemy dzisiaj, w ktorym miejscu  dokładnie doszło do ponownego aresztowania Apostoła Narodów. W roku 67 n.e. św. Paweł poniósł męczeńską śmieć przez ścięcie mieczem. Nie wiemy, którego dnia dokładnie zginął Paweł, jednak wiemy, że było to za Bramą Ostyjską w Rzymie.

♦ Jego ciało początkowo spoczęło w posiadłości św. Lucyny. W roku 284 podczas prześladowań ciało apostoła przeniesiono do Katakumb św. Sebastiana. Następnie w 313 roku edykytem cesarza Konstantyna Wielkiego przeniesiono je w nowe miejsce - miejsce jego męczeństwa - gdzie zbudowano bazylikę pod wezwaniem Św. Pawła.

♦ Paweł jest najczęściej przedstawiany w długiej tunice i płaszczu a jego atrybuty to: baranek, koń, miecz, kość słoniowa.

♦ Św. Paweł jest patronem wielu zgromadzeń zakonnych, tkaczy, wikliniarzy, prasy katolickiej, teologów. W Kościele wspominamy go 29 czerwca.