Msze Św.

w niedziele i święta:
6:30 / 8:00 / 9:30 / 11:00 / 12:30 / 15:00 / 18:30

w dni powszednie:
6:45 / 8:00 / 18:30

Msza św. szkolna (piątek) 16:30

Więcej nabożeństw

Spowiedź Św.

od poniedziałku do piątku
6:45 / 8:00 / 18:00

piątek spowiedź dla uczniów
od godz. 16:00

sobota:
6:45 / 8:00 / 17:00 

niedziela: 
kwadrans przed rozpoczęciem Mszy Świetej 

Więcej informacji

Kancelaria parafialna

od poniedziałku do środy
9:00 - 12:00 / 16:00 - 18:00

od czwartku do piątku
9:00 - 12:00

sobota i niedziela:
zamknięte 


zgłoszenie pogrzebu:
w każdej chwili


Więcej informacji

Szósta Homilia Jubileuszowa

niedziela, 30-06-2024 | Nowenna przed Jubileuszem

Co mogli odczuwać bohaterowie dzisiejszej liturgii słowa wobec doświadczenia burzy a wręcz nawałnicy - trwogę, lęk i bezradność. Z drugiej strony zarówno w I czytaniu, psalmie jak i ewangelii czytamy o zapewnieniu Boga o jego obecności, że On jest Panem natury i życia, On jest.Podobnie w życiu wielu z nas. Oprócz szarych, powszednich dni, których jest najwięcej, chwile piękne i szczęśliwe przeplatają się z takimi, które i nas napełniają lekiem, trwogą i bezradnością, kiedy chce się wołać: Boże gdzie jesteś?  Dlaczego śpisz? Jakże pragniemy wówczas nie tylko zapewnienia ale doświadczenia Bożej obecności. Z drugiej zaś strony zarzut Jezusa skierowany do uczniów: „Dlaczego bojaźliwi jesteście małej wiary”? – odnosić się również do nas. Lękamy się nie tylko trudnych i bolesnych spraw ale wstydzimy się swej wiary, Kościoła, Jezusa. A przecież On jest! On naprawdę jest - Jezus nasz Pan!

Drodzy jubileuszowi Parafianie, mili Goście!

 

Przypomnieniem Bożej obecności, o tym że Bóg jest, choć czasem nam się wydaje, że go nie ma,  jest każda świątynia. W minioną środę, 19 czerwca minęło 100 lat od wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego. Nasza, świątynia skierowana jest ku wschodowi, ku wschodzącemu słońcu, które jest symbolem Jezusa, Jego zmartwychwstania. Jak promienie słońca rozpraszają ciemność tak Jezus swą obecnością rozprasza ciemności życia człowieka. Zatrzymajmy się dzisiaj nad tymi, przez których promienie słońca wpadają do naszej świątyni. Popatrzmy więc na świętych przedstawionych na witrażach prezbiterium naszego kościoła, by przez nie zobaczyć jak piękny jest Bóg.

 

Autorem wszystkich tych witraży był Franz Lauterbach z Hannoweru.

Pierwszy witraż z lewej strony (północnej) przedstawia św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W trzech dolnych kwaterach ukazane są pary symetrycznie ustawionych ptaków, a nad nimi dwie stojące postaci trzymające kolumienki, które unoszą łukowatą podstawę o neoromańskich formach. Na niej stoi postać św. Józefa trzymającego w ręku lilię, symbol czystości. Wokół, w bordiurze umieszczono łaciński napis: ITE AD JOSEPH: ET QUIDQUID IPSE VOBIS DIXERIT, FACITE („Idźcie do Józefa i cokolwiek wam powie to czyńcie” - Rdz 41, 55). W najniższej kwaterze znajduje się napis w języku niemieckim odnoszący się do fundatorów tego witraża: GESTIFTET DURCH KIRCHBAV / SAMMELVEREIN OPPELN (Stowarzyszenie zbiórki na budowę kościoła w Opolu). Św. Józef jest patronem Kościoła i rodzin, ale czczony jest również jako orędownik umierających i pracujących w rzemiośle. Stąd słowa wokół witraża mówiące o wielkości jego orędownictwa. W Księdze Rodzaju słowa te odnoszą się do Józefa Egipskiego, syna Jakuba zwanego Izraelem. 

          Kolejny witraż przedstawia Najświętszą Maryję Pannę. W trzech dolnych kwaterach ukazane są pary symetrycznie ułożonych ptaków. Na środku postać Matki Boskiej, która lewą ręką obejmuje dzieciątko Jezus z otwartą księgą i z greckimi literami: Alfa i Omega. W prawej ręce Maryja trzyma czerwony kwiat róży. Róża jako królowa kwiatów, jest symbolem piękna, które przypisuje się Maryi, a także podkreśla jej królewską godność. Czerwony kwiat róży to także symbol Wcielenia, miłości, macierzyństwa, powściągliwości oraz cierpienia – cechy i stany, które są autentyczną stroną życia Matki Boskiej. Co ciekawe to nie Maryja, jak na innych przedstawieniach ręką pokazuje na Jezusa, ale to Jezus swą prawą ręką, z trzema palcami złączonymi i wyprostowanymi, wskazuje na Maryję. Obie postacie ukazane są w koronach. Wokół, w bordiurze umieszczono łaciński napis: TOTA PULCHRA ES MARYJA ET MACULA ORIGINALIS NON EST IN TE (Cała piękna jesteś Maryjo i zmaza pierworodna w Tobie nie powstała Pnp 4,7). W najniższej kwaterze znajduje się napis w języku niemieckim odnoszący się do fundatora tego witraża: GESTIFTET VON DER MUTTER / KIRCHE ZVM HEILIGEN KREUZ (ufundowany przez kościół macierzysty Świętego Krzyża - współcześnie kościół katedralny w Opolu).

         Następny witraż ukazuje św. Piotra Apostoła. W trzech dolnych kwaterach ukazane są pary symetrycznie ustawionych lwów, a nad nimi dwie stojące postaci unoszące ręce do góry, podtrzymując łukowatą podstawę o neoromańskich formach. Na niej stoi postać św. Piotra, który trzyma w prawej ręce klucze, a w lewej księgę.  Św. Piotrowi przypisuje się bowiem autorstwo dwóch listów apostolskich Nowego Testamentu.  Wokół, w bordiurze umieszczono łaciński napis: z w języku łacińskim: SUPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM („Na tej skale zbuduję mój Kościół”- Mt 16,18). W najniższej kwaterze znajduje się napis w języku niemieckim odnoszący się do fundatorów tego witraża: STIFTUNG D. BÜROBEAMTEN DER / REICHSBAHNDIREKTION OPPELN, którym byli urzędnicy Dyrekcji niemieckich kolei państwowych w Opolu.

         Czwarty witraż, podobnie jak poprzedni przysłonięty częściowo nastawą ołtarza głównego, przedstawia drugiego patrona kościoła, św. Pawła Apostoła. W trzech dolnych kwaterach ukazane są pary symetrycznie ustawionych lwów, a nad nimi dwie stojące postaci unoszące ręce do góry, podtrzymując łukowatą podstawę o neoromańskich formach. Na niej stoi postać św. Pawła z uniesionym do góry mieczem w prawym ręku, symbolem jego męczeńskiej śmierci oraz księgą w lewej, podkreślającą, że św. Paweł jest autorem dwunastu listów Nowego Testamentu. Wokół, w bordiurze umieszczono łaciński napis: GRATIA EIUS IN ME VACUA NON FUIT (Łaska Boża we mnie nie okazała się daremna 1 Kor 15,10). W najniższej kwaterze znajduje się napis w języku niemieckim odnoszący się do fundatorów tego witraża: STIFTUNG DER BEAMTEN VND / ARBEITER D. HAVPTWERKSTATTF, którym było kierownictwo i pracownicy budowy kościoła.

         Kolejny witraż przedstawia św. Katarzynę Aleksandryjską. W trzech dolnych kwaterach ukazane są wazy, wypełnione kwiatami, a nad nimi dwie stojące postaci ze splecionymi rękami i unoszące ręce do góry, podtrzymując podstawę o neoromańskich formach. Na niej stoi postać św. Katarzyny, która trzyma atrybuty swego męczeństwa: opuszczony miecz w prawej ręce oraz koło w lewej. Wokół, w bordiurze umieszczono łaciński napis: DILEXISTI IUSTITIAM ET ODISTI INIQUITATEM PROPTEREA UNXIT TE DEUS (Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg namaścił ciebie Ps. 44, 8). W najniższej kwaterze znajduje się napis w języku niemieckim odnoszący się do fundatorów tego witraża: GEST · V · D · BETRIEBSBEAMTEN / DES BAHNHOF OPPELN, którymi byli pracownicy dworca kolejowego w Opolu.

         Ostatni witraż w oknie po stronie południowej przedstawia św. Jana Chrzciciela. W trzech dolnych kwaterach ukazane są wazy, wypełnione kwiatami, a nad nimi dwie stojące postaci ze splecionymi rękami i unoszące ręce do góry, podtrzymując podstawę o neoromańskich formach. Na niej stoi postać św. Jana Chrzciciela, który trzyma w lewej ręce tondo z barankiem, na które wskazuje palcami prawej ręki. Takie ukazanie świętego nawiązuje do słów, które wypowiedział nad Jordanem, gdzie udzielał chrztu. Gdy do Jana przyszedł Jezus, Jan wskazał na Niego mówiąc: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Wokół, w bordiurze umieszczono łaciński napis: PRAEIBIS ENIM ANTE FACIEM DOMINI PARARE VIAS EIUS (Pójdziesz przed obliczem Pana, przygotować Mu drogi Łk 1,76 b). Są to słowa, które wypowiedział Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, po odzyskaniu mowy, po narodzinach swego syna. W najniższej kwaterze znajduje się napis w języku niemieckim odnoszący się do prywatnych fundatorów tego witraża: GESTIFTET V · D · FAMILIEN / EICHHORN VND LANGER, którymi były opolskie rodziny Eichhorn i Langer.

         Pozostałe okna są też wykonane techniką witraży ale nie posiadają postaci. Wyjątkiem są dwa koliste witraże pod chórem. W nawie południowej witraż ukazuje błogosławiącego papieża Jana Pawła II. W jego dolnej części znajduje się napis: PAMIĄTKA BEATYFIKACJI 01.05.2011 FUNDATOR RÓŻE RÓŻAŃCOWE. Witraż w nawie północnej przedstawia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki z rękami przewiązanymi sznurem. W jej dolnej części umieszczony został napis: BŁ. Ks. JERZY POPIEŁUSZKO 19.10.2013 FUNDATOR ks. MAREK LIS. Witraże  wykonał Janusz Wójcik.

 

Z okazji zbliżającego się odpustu przyniosłem dziś oryginalną gliniana płaskorzeźbę, wykonana sprzed 100 laty jako cegiełkę na budowę naszej świątyni. Replikę jej z gipsu możemy dziś nabyć po Mszach św. przed kościołem do czego zachęcam, jak również oryginalne 100-letnie pocztówki wydane sprzed 100. laty, by pozyskać środki na budowę oraz małe obrazki, które rozdawane były w naszym kościele w latach ’30 XX wieku podczas komunii św. wielkanocnej.

 Wielkimi więc krokami zbliżamy się do dnia jubileuszu naszej świątyni. Tym goręcej zapraszam was na dzisiejsze nabożeństwo jubileuszowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa o 17.30 jak i w najbliższą środę na całodzienną adorację Najśw. Sakramentu w intencji parafian, wypraszając dla nich wiarę i miłość, w ramach 9 miesięcznej nowenny przed jubileuszem kościoła. W sobotę zaś liturgiczna uroczystość naszych Patronów – zapraszam do licznego uczestnictwa we Mszach św. czy to przed południem bądź wieczorem. O 17.45 uroczyste nieszpory pod przewodnictwem bpa Pawła Stobrawy w intencji dobrodziejów parafii a zwłaszcza przez wiele lat posługujących w naszym kościele, a o 18.30 uroczysta Msza św. z procesją teoforyczną wokół kościoła.